Vad var N.W.A: s första sång?

N.W.A krediteras popularisering av gangsta rap. Vad var deras första spår?