Hur tappade Albert Lin sitt ben?

Mångt begåvad forskare och utforskare Albert Lin har varit kärnan i flera initiativ och projekt genom sitt arbete med University of